Vijverparc schoollocatie

Renovatie c.q. herontwikkeling van het voormalig kloostercomplex

Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen is een samenwerking aangegaan tussen de gemeente, Grouwels Daelmans, Wing Group en is een onderzoek gestart naar een integrale ontwikkeling van het gebied Vijverweg, bestaande complex seniorenwoningen en het achterliggende kloostercomplex Leijenbroek.

Hiertoe is vervolgens Vijverparc B.V. opgericht (samenwerkingsverband GD/Wing Group) en is er door GD een plan ontwikkeld voor de herbestemming en restauratie van het meest waardevolle gedeelte van het voormalig klooster en de ontwikkeling en herbestemming van de omliggende gronden.

Nadat het Bestemmingsplan was goedgekeurd is het project voortvarend van start gegaan. Als eerste is in 2002/2003 het multifunctionele gebouw opgeleverd. Bijzonder aan dit gebouw is de renovatie c.q. herontwikkeling van het voormalig kloostercomplex met behoud van de historische kenmerken. Hierdoor is het zo bepalende aanzicht van het gebouw in stand gebleven.

Grouwels Daelmans heeft de herontwikkeling en directievoering verzorgd in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen.

Voor verdere gebiedsontwikkeling zie ons project www.park-Leyenbroek.nl